درصورتی که پس از خرید محصول تمایل به بازگرداندن آن داشتید میتوانید با رعایت موارد زیر آن را باز گردانده و یا با محصول دیگری تعویض کنید:

1.در شهر تهران بیش از یک روز ودر شهرستان ها بیش از چهار روز از ثبت سفارش نگذشته باشد.

2.سلفون روی جعبه ی عطر باز نشده باشد،دقیقا و عینا همان محصولی باشد که از فروشگاه عطر الیسا خریداری شده است.
برای بازگشت وجه ۹ درصد مالیات و هزینه ارسال کسر خواهد شد.

3.اگر عطر از ابتدا بدون سلفون بوده،نباید از عطر استفاده شده باشد.

4.محصول آسیب ندیده باشد.

5.هزینه ارسال کالا به الیسا پرفیوم به عهده مشتری خواهد بود.